Bid voor 5 mensen in….

Vandaag las ik bij Missional Women de opdracht in de 31 dagen challenge:

Bid voor de eerste 5 mensen in je facebook feed.

bid5

Voor wie zou jij bidden als je de eerste 5 namen uit een van je social media feeds neemt?

Bidden is zo belangrijk, juist voor de gene die God nog niet kennen.

Doe jij mee vandaag met deze challenge?

Misschien ben jij wel de enige die vandaag voor dit persoon bid.

Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

Efeziërs 3:16-18

Ik wens je een mooie nieuwe week toe,

Blijf dichtbij je Maker.

Actie #2

Wist jij dat er kinderen zonder warm eten naar bed gaan? Wist jij dat er in Nederland kinderen geen Sinterklaas kunnen vieren omdat er simpel weg geen geld voor is.

Laten we deze Sinterklaas speciaal maken voor de kinderen van de voedselbank.

Doe jij mee? neem een kijkje op de site van de kinderen van de voedselbank

Geef hun de Sinterklaas van hun leven.

d7d0cd_59d62d3e818245bda55f31dcc3b751b6

Actie #1

Deze actie heeft mijn hart, ik weet uit ervaring door dat ik vrijwilliger was in de gevangenis hoe blij de mannen waren met de kaarten en de agenda’s. Soms kwam er zelfs ruzie van wie als eerste een kaart zou krijgen. Zoals jullie weten schrijf ik ook met gevangenen in USA. Dit doe ik al 23 jaar. Dusssssssssssssssss. Pak pen en papier en stuur een kaart.
Steun dit project! ›

Kerstkaartenactie

U kunt weer schrijven voor de Kerstkaartenactie! Een kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen en dak- en thuislozen. Vooral rond kerst, als de eenzaamheid extra gevoeld wordt. Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie bezorgen wij in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en opvangcentra van het Leger des Heils.

Voor de negende keer organiseert Ark Mission een kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen. Ook u kunt meedoen. Uw kaart kan voor hen een bemoediging zijn als rond kerst het gemis aan huiselijke gezelligheid zo pijnlijk wordt ervaren. Vorig jaar zijn 15.000 gevangenen en daklozen verrast door een kaart. Ark Mission werkt daarbij samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils.

De kerstkaartenactie 2016 Campagnekaart kunt u hier downloaden.
 
Let u op de uiterste inzendtermijn van 1 december 2016?!
Mogen wij u ook vragen dit jaar om vooral op de kwaliteit te letten ipv op de hoeveelheid die u stuurt?

Lees meer over:
Werkwijze, campagnekaart
Andere talen en voorbeeldzinnen!
Help mee de actie meer bekendheid te geven
Naar aanleiding van de actie mailde een gevangenispredikant: “Ik heb de kaarten uitgedeeld tijdens een speciale kerstdienst. Dat mensen van buiten kaarten sturen en zulke mooie bemoedigende teksten schrijven, raakt gevangenen diep. Het geeft hen veel hoop en kracht dat er aan hen gedacht en nog belangrijker, dat er voor hen gebeden wordt”.

Een terugblik naar de kerstkaartenactie van vorig jaar:

De eerste doos met kerstkaarten werd op 1 december 2015 door Anneke van der Krans overhandigd aan Dorien van Bosheide, predikant in de PI Zwolle. Deze doos staat symbool voor ruim 10.000 kaarten die dit jaar vanuit kerk en samenleving zijn geschreven voor gedetineerden en dak- en thuislozen. De overhandiging vond plaats in het bijzijn van tientallen gedetineerde vrouwen tijdens de presentatie van de Bajesagenda.

Ontstaan van de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie

De kerstkaartenactie is een activiteit die voortkomt uit het project Bajesagenda. Ark Mission financiert deze agenda voor gedetineerden al 30 jaar; 2016 is dus ons Jubileumjaar voor de Bajesgenda! Deze agenda met bijbelteksten, gedichten en gebeden is voor gevangenen een enorme steun. De agenda voor 2016 verschijnt in een oplage van 23.000 stuks. Om degenen die doneren voor de Bajesagenda de gelegenheid te geven ook iets persoonlijks te doen voor gevangenen is in 2008 het idee geboren van de kerstkaartenactie. Vanwege het grote succes is de actie uitgebreid met de doelgroep dak- en thuislozen. Lees meer over de Bajesagenda.

site by Gopublic