Bid voor 5 mensen in….

Vandaag las ik bij Missional Women de opdracht in de 31 dagen challenge:

Bid voor de eerste 5 mensen in je facebook feed.

bid5

Voor wie zou jij bidden als je de eerste 5 namen uit een van je social media feeds neemt?

Bidden is zo belangrijk, juist voor de gene die God nog niet kennen.

Doe jij mee vandaag met deze challenge?

Misschien ben jij wel de enige die vandaag voor dit persoon bid.

Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

Efeziërs 3:16-18

Ik wens je een mooie nieuwe week toe,

Blijf dichtbij je Maker.

Biddend Bijbellezen in Maart (gratis)

ac8adc8e116fe71e40feb50108a5b707-0.jpg

Zoals iedere maand ook deze maand weer een biddend Bijbel leesrooster. Voor iedere dag een tekst om te lezen waarna je gaat bidden. Of schrijf je tekst uit, onderstreep hem in je Bijbel met de datum van de dag ernaast.

Ik wens je een gezegende maand, vol van nieuw leven. Blaadjes die weer aan de bomen komen en de bolgewassen die weer opkomen.

Blijf dichtbij je Maker.

Slaap Lekker

Ik wens je een goede nacht rust toe. Ik wens je een gezegende week toe.

Een nieuwe week met nieuwe uitdagingen, mooie momenten en wellicht momenten van twijfel.

Vergeet dan niet Gods woord:

Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
Mattheüs 10:31

pizap-com14760440056971

God kent je en weet wat je bezig houdt. Leg al je bekommeringen af bij Hem, die zelfs al je haren heeft geteld.

Ik wens je een goede nachtrust toe.

Blijf dichtbij je Maker.

Vind jij dat ook zo leuk???

Vind jij dat ook zo leuk van die plaatjes met een Bijbeltekst erop? Vooral in het Nederlands. Engels is ook mooi maar in je eigen moeders taal spreekt voor sommige toch net even meer.img_20160825_112409.jpg

Mocht je het leuk vinden dan kun je op mijn PINTEREST GRATIS van dat soort foto’s vinden en downloaden. Ook op INSTAGRAM kun je dit soort foto’s vinden. Ook op TWITTER , FACEBOOK  en GOOGLE+ komen geregeld dit soort dingen voorbij. Houd het dus in de gaten bij een van deze andere social media’s.

img_20160825_112629.jpg

For my English followers there are English graphics as well.

Veel kijk plezier daar. Geniet ervan.

Fijne dag,

Blijf dichtbij je Maker.

Vers van de Dag.

Met fast2feast lezen we in Psalmen iedere werk dag een Psalm. Gisteren was het Psalmen 16 die we gingen lezen. Ik werd getroffen door vers 11 en dan met name vers 11b waar staat:

Voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde.

Kun je je dat voorstellen, dat God nu al altijd bij je is en dan als je de eeuwigheid in gaat, dan mag je dus naast God zitten.

Wat een genade.

image

For the English graphic click HERE

Fijne dag, Blijf dichtbij je Maker.

Liefs, Eveline

 

Loop samen met ………..

Loop samen je leven met Christus, houd Hem bij alles in je leven betrokken, zodat je samen met Hem, op een dag wanneer je aardse leven afgelopen is naar de Vader mag gaan.

Mijn schoonvader had deze tekst in de dienst van zijn begrafenis. Hij hield ook zijn ogen op zijn Maker. Tot op zijn laatste minuut op deze aarde heeft hij zijn vertrouwen gelegd in zijn Heer en Heiland.

image

En op die dag, wanneer je de Vader oog in oog ziet, mag je zingen met de Engenlen. Tot in den Eeuwigheid. Klik HIER om naar het prachtige lied te luisteren, Tot aan die dag.

Blijf dichtbij je Maker,

Liefs, Eveline

Vers van de Dag

Kan iemand aan jouw gedrag zien dat jij een volgeling bent van Jezus? Hoe laat je dat zien aan anderen om je heen. Houd jij van iedereen? Kun jij aan het avondmaal met iedereen? Of zijn er toch nog mensen met wie je iets recht moet zetten? Wat houd je tegen. Jij wilt toch op Jezus lijken, Hij kon met iedereen aan tafel zitten.

image

image

Blijf dichtbij je Maker.

Vreugde

De Heer is mijn kracht en mijn schild, op Hem vertrouwde mijn hart, Ik werd geholpen en mijn hart jubelde, Hem wil ik loven in mijn lied.

Psalmen 28:7

Heer U bent mijn vreugde. U geeft mij blijdschap en kracht. Als een schild bent U om mijn hart heen, beschermt U mij tegen het kwaad. Help mij de toekomst met vreugde te gemoed te zien. Vul mij met Uw vreugde, zodat ik die mag uitdragen op de plaats waar U mij heeft geplaatst. Help mij om vriendelijk te zijn, zodat ik Uw goedheid mag reflecteren op de mensen om mij heen. Bij U zijn vult mij met vreugde iedere dag opnieuw.

pizap.com14646394911291

Deel Gods vreugde vandaag met iemand die het nodig heeft. Houd Gods liefde niet alleen voor jezelf.

Fijne dag,

Blijf dichtbij je Maker.

Vers van de Dag

Dit vers sluit mooi aan bij de blog van vanmorgen. Het mag duidelijk zijn dat ook wij onze mannen moeten lief hebben en respecteren. Zoals je kunt lezen in Efeziërs 5: 21-33. Pak je Bijbel en zoek dit op. Ook Titus 2 spreekt veel over de rol van de vrouw in het huwelijk.

Mocht je deze tekst mooi vinden, voel je vrij om het te printen voor eigen gebruik.

image

Blijf dichtbij je Maker.

For the English Graphic click Here. Feel free to print the graphic out for your own use.

Vers van de Dag

1Timoteüs 6:12
Strijd de goede strijd. Welk pad volg jij? Vecht jij met een grote mond of met je handen? Of vecht jij samen met God op je knieën in gebed?

image

How do you fight? Do you fight with words that ain’t friendly, or do you realy fight?

Fight the good fight, fight on your knees together with God, you’ll be a winner.

 

image