Uitdaging 19 de Liefde is onmogelijk

Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

1 Johannes 4:7

Bijna halverwege de uitdaging.

Het geheim is dat je niet onvoorwaardelijk lief kunt hebben zoals God dat kan. Verwacht dat dan dus ook niet van je partner. Niemand is daar namelijk toe in staat.
Inmiddels heb je geleerd rekening te houden met de ander, en niet egoïstisch te zijn, maar onvoorwaardelijk lief hebben is onmogelijk voor een mens.

Als mens heb je altijd wel een keer een niet zo aardige gedachten over je partner, of schiet je wel eens uit je slof. Of ben je teleurgesteld in de ander.
God doet dat allemaal niet in jouw, Hij is geduldig, schiet niet uit zijn slof en is zeker niet teleurgesteld in jouw. Nooit niet.

Je kan je partner lief hebben door de liefde van God die jij krijgt.
Lees de volgende teksten eens voor jezelf:

1 Johannes 4:7 dat is de tekst waar je vandaag me begon toen je het blog begon te lezen.

Johannes 15:5 Johannes 15:7
Efeze 3:19 en vers 20

Probeer naar deze verzen te leven, Ook in je huwelijk, of misschien wel juist in je huwelijk.

Wordt niet ontmoedigd als je niet lief kan hebben zoals God van ons houd. Onvoorwaardelijk lief hebben is niet menselijk. Maar je kunt er wel naar streven.

The Passion USA 2016

De Uitdaging voor deze week is als volgt:

Kijk eens terug naar de uitdagingen van de vorige weken. Waren er uitdagingen die je onmogelijk leken? Heb je ontdekt hoezeer je het nodig hebt dat God je hartsgesteldheid verandert en je de kracht geeft om lief te hebben? Vraag Hem om jou te laten zien hoe je relatie met Hem op dit moment is en bid dat Hij je de kracht en genade geeft om je eeuwige bestemming veilig te stellen.

Schrijf voor jezelf op:

Wat denk je dat God tegen je wil zeggen? Voel je dat Hij met je bezig is? Welk antwoord geef je Hem?

Lees tot slot: Matteüs 19:26

Advertenties

Uitdaging 15 De Liefde geeft Eer.

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw……
Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven.

1 Petrus 3:7

Sommige woorden roepen sterke beelden op. Het zijn woorden die respect oproepen. Zulke woorden verliezen hun kwaliteit en waardigheid niet. Vandaag richten we ons op zo’n woord. Het woord ‘eer’
Als je iemand eert, betekent het dat je hem respecteert en hoogacht. Je behandelt hem als iemand die bijzonder is en veel voor je betekent. Je let op je taalgebruik, zodat je beschaafd en duidelijk overkomt, en je gaat beleefd met hem om. Als hij tegen je praat, luister  je aandachtig. Je hecht waarde aan de gesproken woorden en je neemt ze serieus. Als zo iemand je vraagt iets te doen, dan kom je daar zoveel mogelijk aan tegemoet, omdat je eerbied voor hem hebt. En dit geldt ook voor haar.

Eer je vader en moeder en de leiders van je kerk. Het is erkenning van die personen in je leven. Dit zou je dus ook zeker in je huwelijk moeten doen naar de ander. Eer de ander, heb respect. Neem beslissingen samen luister naar de ander, overweeg de ander zijn mening. Respecteer de ander in en met je gedrag naar de ander toe.
Een ander woord voor eer is Heilig. Heilig betekend apart gezet voor de ander. Wees Heilig in je huwelijk naar elkaar toe, in je huwelijks bed. Heilig betekend dat niemand anders zo’n plek in je hart heeft als je partner. Hij/zij is geheiligd door jouw, iemand die je moet eren, prijzen en beschermen.

Je trouwjurk, draag je een dag, daarna wordt die apart gehangen van je anderen kleding en vaak met een hoes erover heen.
Als 2 mensen trouwen, worden ze door het huwelijk heilig voor elkaar. Niemand behoort je hart meer toe dan je partner. De lichamelijke intimiteit deel je alleen met je huwelijks partner en met niemand anders.
Behandel jij je partner met eer, als heilig?

Bid jij voor je huwelijks partner? Breng jij hem/haar dagelijks voor Gods troon, samen met je huwelijk?

Is je huwelijk je zo heilig dat je er voor zult vechten als je de eer voor je partner soms kwijt bent. Of gooi je de handdoek in de ring.
Liefde is respect voor de ander. Je partner op handen dragen.
Heb jij je partner lief met de innige liefde zoals dat staat in Romeinen 12:10 ?
Houd jij je huwelijk in ere en je echtelijk bed zuiver  Hebr 13:4 ?

Klinkt mooi dit allemaal, maar wat als jij je partner eert, maar je voelt je niet geeert door je partner?
Dan nog moet je hem/haar blijven eren. Blijf vecht voor de meest belangrijke relatie in je leven.

Bid, vecht in gebed voor je huwelijk en de manier waarop je wilt dat je partner je behandelt.

Geef niet op!!!!

De Uitdaging voor deze week is:

Bedenk een bijzondere manier ( iets wat je normaal niet doet) om je partner te laten weten dat je hem of haar eert en respecteert. Je zou de deur eens open kunnen houden, of je zou zijn kleren voor hem kunnen opruimen. Misschien kun je het laten merken door de manier waarop je spreekt of luistert. Laat zien dat je hem of haar hoogacht.

Schrijf voor jezelf op op welke manier je respect hebt getoond. Wat was het resultaat? Schrijf nog een paar manieren op waar je je partner laat zien dat je hem/haar respecteert en eert.

Ik zal hem tot eer brengen en zij zullen niet veracht zijn.

Jeremia 30:19

Uitdaging 1 De Liefde is Geduldig

 De liefde is Geduldig. Scrol nu niet gelijk door, maar lees even door.

Niets in het leven is mogelijk zonder de Liefde.

Heb je naaste Lief gelijk jezelf het grootste gebod in de Bijbel.

Door de Liefde kun je geduldig en vriendelijk zijn.

In de Bijbel staat het volgende in een van de teksten in het Nieuwe testament:

Efeziers 4:2

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit LIEFDE.

Zonder Liefde geen huwelijk, geen relatie met de mensen om je heen.

Door de Liefde kan jij je geduld bewaren wanneer je man volgens jouw zo onuitstaanbaar is, of iets zegt, dat je hem met alle liefde met je woorden met de vloer gelijk wilt maken.

Doe dat niet. Slik je woorden in en denk ik gedachten. “High Five”. Of wel; richt je gedachten even op iets anders zodat het geen je wilde zeggen weg kan ebben.

bron foto: Google

Als jouw man iets zegt wat je niet leuk vind. Ga geen kwaad met kwaad vergelden. 1 Tes 5:15

Als jij die gene wilt zijn met groot inzicht, wees dan geduldig. Spreuken 14:29

Behandel je man zoals jij behandelt wilt worden.

Wees dus geduldig.

Oke nu is het tijd voor je pen en je notitieboekje.

Schrijf de uitdaging op in je notitieboekje:

Zeg een dag NIETS negatief tegen je man. Gebeurd dit toch bijna, denk HIGH FIVE.

Het is beter dat je niets zegt, dan iets waar je later spijt van krijgt.

En is het je gelukt?

Schrijf op of je partner iets tegen je heeft gezegd zodat je bijna toch je geduld verloor.

Wat heb je gedaan, zodat je toch je uitdaging kon halen?

Vandaag sluit ik af met een tekst uit Jakobus 1:1

Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.

Succes deze week met uitdaging 1.

Tot volgende week.