Vrouwen uit de Bijbel: Sara(I)

 For English click Here

Hebreeën 11:11

Door haar geloof ontving ook Sarai in de volksmond Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was de kracht om een kind te verwekken en wel omdat ze vertrouwde op de gene die de belofte had gedaan.

Sara was de vrouw van Abraham en ook zijn half zus. Abraham en Sara hadden dezelfde vader.
Lees hierover in Genesis 17:17

Sara was alles behalve een rolmodel voor een Bijbelse vrouw. Ze kon in woede uitbarsten, ze kon manipuleren als de beste, ze was soms ronduit gemeen.
Soms gedroeg ze zich echt als een onhandelbare vrouw. Ze kon ongeduldig, onberekenbaar, listig, ruziezoekend, wreed, wispelturig, pruilend, jaloers, labiel en onredelijk zijn en ze kon klagen en zeuren als de beste.
Absoluut geen vrouw van goddelijke genade en nederigheid.
Niet de makkelijkste vrouw dus.
Zou je dit gedrag kunnen weerleggen naar het feit dat ze onvruchtbaar was? Genesis 11:30

Wat ik al aangaf officieel heten Sara – Sarai wat betekend mijn prinses. Haar naam werk Sara toen ze 90 jaar was.
Lees Genesis 17:15

De bijbel heeft het verschillende keren over haar schoonheid.
Waar Sara ook heen ging, haar mooie uiterlijk opende deuren voor haar. Net als nu komt dat vaak niet het karakter ten goede.

Het grappige is dat Sara haar verhaal inde Bijbel begint toen ze al 65 jaar was. En toen dus nog bloed mooi.

Sara was een buiten gewoon mooie vrouw.

Die vanaf het moment dat ze Abrahams vrouw werd maar 1 wens had.
En dat was het krijgen van kinderen.

Het feit dat ze geen kinderen kon krijgen maakte haar gefrustreerd en was de bron voor elk conflict en ruzie.
Het maakte haar zelfs depressief ( lees Genesis 16:2)

Ze wilde zo graag dat Abraham een erfgenaam kreeg dat ze een list verzon. Die dom, immoreel en onrechtvaardig was. Ze zorgde dat Abraham een kind zou krijgen bij haar slavin.

(Hoe bedoel je een vrouw heeft invloed op haar man.)
Helaas zorgde haar list ervoor dat haar vleeslijke list haar kapot maakte. Het gaf een litteken op haar persoonlijkheid. Na 30 jaar lang van bitterheid laat ze Abraham zijn zoon en de ander vrouw wegsturen.

Al haar daden en fouten, zwak geloof en een hart dat haar van het juiste pad afleiden.
Zouden haar mogelijk afbeelden als een harde, egoïstische, strenge en wispelturige vrouw. Ze is geen vrouw waar je snel medelijden mee zult hebben.

Maar gelukkig heeft Sara ook nog een andere kant:
De Bijbel prijst haar zelfs voor haar geloof en standvastigheid.

Paulus noemt haar zelfs het voorbeeld voor de vrouw, als het komt op het punt dat we ons moeten voegen naar het leiderschap van onze man.

Sara was inmiddels 75 jaar had de menopauze achter de rug en nog steeds geen kind.
God liet haar opzettelijk wachten. Alles komt op ZIJN tijd.
HIJ had gepland dat Sara laat een kind zou krijgen. Omdat het dan menselijk onmogelijk was om kinderen te krijgen. Gods naam zou dan groot gemaakt worden als Sara dan een kind zou krijgen.

Doordat de monogamie zoals God het huwelijk bedoeld heeft was verbroken. Sara kreeg direct spijt van haar daad.

Hagar werd hooghartig en ruzie zoekend. Ze had totaal geen respect meer voor Sara ( lees Genesis 16:4)

Sara werd woedend op Abraham.
Is dit redelijk? Ja en Nee.

Ja: Abraham had moeten weigeren om een kind te verwekken bij de slavin van zijn vrouw. Hij is het hoofd van het gezin. Hij had Sara moeten wijzen op Gods plan.

Nee: Abraham wilde zijn vrouw geven waar ze zo enorm naar verlangde.

Hagar wist hoeveel pijn Sara had om haar onvruchtbaarheid en stak haar geluk van haar moederschap niet onder stoelen of banken.

In Spreuken 30:21-23 Word verwezen naar deze situatie:

Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja, om vier, die zij niet dragen kan:  Om een knecht, als hij regeert; en een dwaas, als hij van brood verzadigd is;  Om een hatelijke vrouw, als zij getrouwd wordt; en een dienstmaagd, als zij erfgenaam is van haar vrouw.

Eigenlijk hadden ze alle 3 schuld aan de situatie en plukte hier de bittere vruchten van.

Sara was gemeen tegen Hagar maar ondanks alles bleef God Hagar trouw Hij toonde Hagar Zijn enorme genade. De Engel van de HEER zocht haar op.
Deze Engel komt vaker voor in het Oude Testament en wel in  Genesis 22:11-18, Exodus 3:2-5,  1 Koningen 19:5-7
Zoek deze teksten op en lees et eens na voor jezelf.

God stuur Hagar terug naar haar baas Sara nadat ze weg is gevlucht van Sara. Hagar gehoorzaamde God en ging terug. God deed Hagar de belofte dat ook zij veel nakomelingen zou krijgen, zoveel dat ze niet eens te tellen zijn. Genesis 16:10

Sara had nooit zo’n belofte van God gehad, Abraham wel. Sara haar geloof beruste op die belofte die aan Abraham was gegeven.

Wist je dat God Abraham zijn belofte 3 keer heeft bevestigd? Lees met met mee Genesis 12:2, Genesis 13:6 en nog eens in Genesis 15:1-6
Geen 1 keer wordt er gezegd dat Sara de moeder wordt  van het volk. Sara verwachten dat en hoopte daarop.

Nadat Hagar Ismael kreeg bleef Sara nog 13 jaar kinderloos. 13 jaar wat een tijd en zeker op haar leeftijd.
Sara was toen 89 jaar en woonde al 24 jaar in Kanaän. Abraham zou bijna 100 jaar worden. De moet zou mij nu toch wel in de schoenen zijn gezonken. Maar dat geld niet voor Sara. Hebreeën 11:11 verteld hier over. Pak je bijbel en lees het eens. Dit maakt haar toch echt een bijzondere vrouw.
God breide de belofte steeds weer uit Genesis 7:5-16  lees het maar na, en houd de eerste keer dat God de belofte deed in je gedachten en zie hoe de belofte groeit van een groot volk naar stamvader van vele volken en koningen.

Nu benoemd God Sarai ook in de belofte voor de eerste keer.
Sarai wat betekend ‘mijn prinses’ wordt nu Sara wat betekend ‘prinses’. Wat te gebruiken is voor iedereen. De prinses van iedereen dus.

Het verbond met Abraham gold alleen voor Isaak de zoon van Abraham en Sara. (Gen 7:19)
God zegende Ismael de zoon van Abraham en Hagar. Ismael verwekte 12 stamhoofden.

In Genesis 18 ziet Abraham 2 mannen ( engelen gezonden door God) hij draagt Sara op een maaltijd te bereiden.
Volgens Paulus zie je hier Sara haar onderworpenheid aan Abraham. ( kijk maar eens in 1Petrus 3:5-6)
De mannen vragen waar Sara is. Abraham wist dat Sara op hoor afstand stond Lees Genesis 18:10-15.

Sara lacht wanneer ze hoort dat de mannen volgend jaar terg komen en dat ze dan een zoon zal hebben. Is het lachten ongeloof, blijdschap of opluchting? Maar waarom ontkent Sara dat ze lacht?
Ik denk dat net als Abraham eerder, ook Sara lachte van vreugde en verbazing.

Ze ontkende dat ze lachte uit Angst.
Ze had door dat deze mannen in haar hart konden kijken omdat ze in zichzelf lachte. Een schok van haar dus, met een ontkennende reactie als gevolg.

Je leest in Genesis 18:16 en Genesis 19:29 dat het een druk jaar was waarin Abraham en Sara moesten reizen. Je leest dat Sara 90 jaar is en nog steeds mooi genoeg om op te vallen voor de koning Abimelech de koning van Gerar. Weer loog Abraham om te zeggen dat Sara zijn zus was. De geschiedenis herhaalde zich weer.  Weer greep God in door Abimelech te zeggen dat hij Sara niet aan moest raken.  ( Genesis 20:6)

Wist je dat de naam Isaak gelach betekend? Ik denk dat Sara dat zeker heeft gedaan toen ze ontdekte dat ze zwanger was en eindelijk haar zoon kreeg op God Zijn tijd zoals Hij beloofd had.

Toen Isaak van de borst af was. Hij zal een jaar of 2-3 geweest zijn, zal Sara dat Ismael ( ongeveer 14 jaar) Isaak aan het pesten was. Sara had er genoeg van. ( Genesis 21:9-29) Hagar en Ismael moesten weg. Dit was niet makkelijk voor Abraham. Lees Genesis 17:18
Ondanks dat Abraham Hagar en Ismael weg stuurde lees je toch in Genesis 25:9-10 dat Abraham door beide zonen en Sara werd begraven.

Wat er ook gebeurd, het niet altijd nette gedrag van Sara. Blijft Sara toch ook in het Nieuwe Testament omschreven worden als een geestelijke moeder en trouwe vrouw. ( 1 Petrus 3:16)

Sara is dus toto op de dag van vandaag een voorbeeld voor ons Christelijken vrouwen.

Op welke punten kun jij jezelf vergelijken met Sara?

Op welke punten zou je graag willen worden zoals Sara?

Ben jij een voorbeeld voor vrouwen om je heen?

Kunnen vrouwen om jouw heen Gods liefde zien? En je geloof in Hem?

Denk er eens over na. En bid God om welke punten in je leven je moet veranderen en vraag God deze aan je duidelijk te maken.

Blijf dichtbij je Maker.

Eveline

Bewaren

Een gedachte over “Vrouwen uit de Bijbel: Sara(I)

  1. Pingback: Vrouwen uit de Bijbel: Sara(i) – Look Around The Corner

Leuk dat je even langs kwam op mijn blog. Dank je wel.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.