Vrouwen uit de Bijbel: Sara(i)

For English click HERE

Voor de challenge # woordvrouw heb ik Sara voor dag 3 gekleurd. Wederom heb ik een tip in in mijn Bijbel gemaakt omdat ik er niet zo van houd om over mijn teksten heen te werken. Nu kan ik zo het plaatje omklappen en er nog onder schrijven.

Sara(i)

Mocht je het leuk vinden om een blog over Sara te lezen, die vind je HIER deze blog schreef ik vorig jaar een keer. Het is echt een feestje die challenge op Facebook.

Fijne dag,

Blijf dichtbij je Maker.

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel: Michal

e3985917173450fff037bd2e5cb594ca

For English click Here

Michal haar verhaal kun je lezen in 1 Samuël en 2 Samuël. Zij was een prinses samen met haar oudere zus. Michal was de eerste prinses in Israël. Haar vader was Saul de eerste koning van Israël.

Nadat David Goliath had vermoord met die ene steen, werd hij heel erg populair bij het volk maar ook bij Jonathan en Michal.
1 Samuël 18:1 – 4 (BB)
Die dag nam Saul hem bij zich in dienst. Hij liet hem niet naar zijn vaders huis teruggaan. En Jonatan mocht David heel erg graag. Ze werden elkaars allerbeste vriend. Jonatan sloot een verbond met David.  En hij gaf hem zijn mantel en zijn wapenrusting. Zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel.

In 1 Samuël 18:20 (BB) lees je:

Maar Michal, de andere dochter van Saul, hield van David. Toen Saul hiervan hoorde, was hij daar blij mee.

In eerste instantie zou David trouwen met Merab, de oudere zus van Michal. Dit omdat hij Goliath had vermoord. Maar doordat Saul jaloers werd op de populariteit van David, heeft Saul haar aan een andere man gegeven. David mocht uiteindelijk trouwen met Michal, mits hij 100 Filistijnen zou vermoorden. Saul vroeg dit omdat hij hoopte dat David om zou komen tijdens dit gevecht. Nadat David de 200 man had gedood ipv 100 kon Saul er niet meer omheen om Michal aan hem te geven, zodat zij man en vrouw zouden worden.

Ondanks dat David en Michal waren getrouwd, deed Saul er alles aan om David te doden. Hun huis werd omsingeld, maar Michal hielp David te ontsnappen via het raam van hun huis. Ze vulde het bed van David op met een pop. Later ging ze naar haar vader en vertelde hem dat David haar zou vermoorden als ze niet zou helpen met zijn ontsnapping.

Na dit nieuws werden David en Michal van elkaar gescheiden. De scheiding duurde 14 jaar, tot dat Saul was overleden. In de tussentijd had Michal een andere man gekregen van Saul. Toen David de troon weer besteeg, vroeg hij Michal weer terug te komen bij hem en dit deed zij. Zij verliet haar tweede man.
In 2 Samuël6:16 lezen we het volgende:

Zo kwam de kist van de Heer de ‘Stad van David’ binnen. Davids vrouw Michal, de dochter van Saul stond uit het raam te kijken. Ze zag koning David huppelen en dansen voor de Heer en ze vond dat hij zich vreselijk belachelijk maakte. 

Waar was haar liefde voor David gebleven?

Wat kunnen wij nu nog leren van Michal?

 • Door haar ervaringen van het leven is ze bitter geworden.
 • Ze heeft nooit het ‘gewone’ Joodse meisje kunnen zijn.
 • Doordat haar zus jong stierf moest zij voor haar 5 kinderen zorgen.
 • Haar vader haatte haar man, ze werden gedwongen van elkaar gescheiden.
 • David had zijn hart verloren aan Abigail.
 • En op nummer een stond voor hem De HEER.
 • Michal stierf zonder dat ze ooit moeder is geworden, alleen en bitter.

In Hebreeën 12:15 worden we gewaarschuwd om de bitterheid geen wortel te laten schieten in ons hart. Hoe somber en naar je leven ook is, God vraagt ons om Hem te blijven vertrouwen.
Wanneer je gedumpt wordt door iemand waar je van houdt, zegt God; vertrouw mij.
Wanneer er misverstanden zijn, of wanneer wij teleurgesteld en gepijnigd zijn in het leven zegt God; vertrouw mij. Hij wil niet dat we neergedrukt en bitter worden.

Michal was niet een vrouw naar Gods hart, maar David ondanks al zijn fouten wordt wel een man naar Gods hart genoemd.  Waarom?

 • David geloofde zonder enige twijfel in God
 • David hield van Gods geboden
 • David was oprecht dankbaar
 • David had oprecht berouw
 • David liet zijn geloof dagelijks zien, dit maakte God blij.

Michal had bovenstaande eigenschappen niet. Hield zij echt van David of was het omdat hij Goliath had vermoord, dat zij hem aantrekkelijk vond. Hield zij net zoveel van God als David? Het lijkt of Saul en David de oorzaak zijn van haar bitterheid, maar is dit werkelijk zo……. had zij niet een groot probleem met God?

Of David en Michal zonder tussen komen van haar vader wel bij elkaar hadden gebleven valt te betwijfelen. Haar geloof in God was zo anders dan dat van David, dat had mogelijk een wig gedreven tussen de twee. David hield van God, Michal verafschuwde de manier waarop David God aanbad.

God verwacht van ons niet dat wij perfect zijn. Hij wilt wel dat wij hem zonder twijfel vertrouwen. Hij wil dat wij ieder deel in ons leven in Zijn handen leggen. Hij houdt van ons en wil dat wij Hem gehoorzamen. Kan jij dat? Volg het voorbeeld van David op, wees dankbaar en als je de mist in gaat heb oprecht berouw. Geef God de eer en Glorie in je leven. God vergeeft ons altijd.

Blijf dichtbij je Maker.

Naar aanleiding van de challenge op de Facebook groep Bijbel Journaling heb ik dit gemaakt bij 2 Samuël 6.

Michal 2Sam 6 101_0780

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel: Dina

67aedccf6edda5103470219aec6b81ac

For English click Here

Een van de meest trieste verhalen in de Bijbel lees je in Genesis 34 . Hier lees je het verhaal van Dina die verkracht werd. Dina is de dochter van Lea en Jakob. Toen de familie ging verhuizen naar het land Kanaän, zag de prins van dat land Sichem Dina en ontvoerden en verkrachtte haar. Later lees je in Genesis 34:3 dat hij verliefd op haar was en met haar wilde trouwen. Toen Dina haar broers hierover hoorde werden zij woest en vermoorden Sichem.

Wat er verder met Dina is gebeurd wordt niet beschreven in de Bijbel. Ook vind je nergens hoe zij reageerde op de hele situatie. Wat Sichem haar heeft aangedaan is fout, strafbaar en barbaars. Maar aan de andere kant, de reactie van haar broers zijn evenmin goed te praten. Het verhaal van Dina leert ons dat wij waardevol zijn dat er zo niet met ons omgegaan mag worden. Waar ook ter wereld horen vrouwen gerespecteerd te worden en goed behandeld te worden.

Dina haar verhaal laat zien wat er kan gebeuren met een onschuldig meisje. Iets waar wij minder mee te maken hebben dan in landen als India, Afrika en het midden Oosten. Meisjes hebben geen rechten, je ziet het vaak genoeg op tv. Maar vergis je niet wat er in Nederland achter gesloten deuren plaats vind. Wanneer je het boek van Queen P leest zie je dat het in alle lagen van de bevolking voorkomt.

Meisjes zijn geen speelgoed of gebruiksvoorwerpen. God keurt dit ook af lees maar in Genesis 1:27 waar God schrijft.

‘God maakte de man naar Zijn eigen voorbeeld’

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kan mij niet voorstellen dat God ons vrouwen zou verkrachten, misbruiken of mishandelen. Ook wij zijn gemaakt naar Gods beeld geliefd, kostbaar en waardevol.

Helaas gaat het in deze tijd nog net zo als in de tijd van Dina. Dit zal zo blijven tot de dag dat Jezus terug komt. Weet dat God de rechter is over alles, Hij zal de gene die vrouwen geen goed doen straffen. Dit lees je in Jesaja 30:18 God is een rechtvaardig God.

Mensen doen elkaar pijn, maar Jezus geneest. In Hem vinden wij onze hoop, vergeving, bescherming, genade en compleet zijn.

Blijf dichtbij je Maker.

 

Bewaren

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel: Ruth.

 For English click Here

Ruth: Loyaliteit en Liefde .

Ruth 1:16

Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God.

Het Bijbelboek Ruth is een prachtig Liefdes verhaal in een notendop. Alles menselijke emoties komen er in aanbod, van het grootste verdriet tot aan de meeste vreugdevolle triomf.

Ruth is een bijzondere vrouw, ze leeft een leven als weduwe als een buitenlandse in een land dat ze niet kent. Ze vormt een passend beeld van elke zondaar. Buiten dat ze een weduwe is is ze ook nog een staat arm. Er is geen uitzicht dat ze hier op een of andere manier nog uit gaat komen. In haar uiterste nood zocht ze de genade van haar schoonmoeder. Het verslag veranderde van hoe haar leven veranderde, het is een van de meest ontroerende geschiedenissen in de hele Bijbel.
Ruth haar verhaal speelde zich af aan het einde van het tijdperk Richteren in het Oude Testament.  Het was ongeveer een eeuw voor de tijd van David, in een tijd die vaak werd gekenmerkt, door anarchie, verwarring en ontrouw aan de wetten van God. Er heerste in die tijd ook een zware hongersnood in Israël.
Elimelech en zijn gezin moesten daarom vluchten naar Moab. Elimelech zijn gezin bestond uit zijn vrouw Naomi en twee zoons Machlon en Kiljon. Net als Abraham tijdens de hongersnood vertrok naar Egypte zo ging Elimelech naar Moab. Moab was een droog land met weinig bomen maar wel veel kuddes vee. Moabieten waren afstammelingen van Lots oudste dochter, uit haar incestueuze relatie met haar vader. Het kind dat uit deze onwettige relatie voort kwam werd Moab genoemd. Hij was een achterneef van Jakob. Moabieten en Israëlieten waren zacht uit gedrukt geen vrienden. Moabitische vrouwen misleiden opzettelijk Israëlieten tijdens hun door toch in de woestijn om afgoden te gaan aanbidden . ( Numeri 25). Moabieten aanbaden de god Kemos. De Bijbel noemt Kemos de gruwelijke god van Moab (1 Koningen 11:7, 2 Koningen 23:12) Deze afgod werd aanbeden met soms menselijke offers.
De Moabitische schoondochters waren Orpa ( dit betekent koppig) en Ruth ( dit betekent Vriendschap) Ruth was getrouwd met Machlon . Beide stellen bleven kinderloos. Zoals bekent is overleden Machlon en Kiljon ook en bleven de vrouwen dus alle 3 achter als weduwe in een tijd van hongersnood in een voor Naomi vreemd land. Nu hadden weduwe zo ie zo al niet veel overlevingskans in een tijd van hongersnood, maar daar kwam boven op dat ze ook geen naaste familie om zich heen hadden.
Toen Naomi dus hoorde dat de hongersnood in Israël over was besloot ze terug te keren naar Israël. Zowel Ruth als Orpa gingen met haar mee. Maar toen Naomi onderweg na ging denken over beide vrouwen hun toekomst besloot ze dat ze geen toekomst zouden hebben en stuurde de vrouwen terug naar Moab.
We weten allemaal dat Ruth dit niet deed en Orpa wel.
Ruth 1:6-14 beschrijft dit.
In Ruth 1:16-17 staat dat Ruth haar naam vriendschap eer aan deed, en ze met Naomi een vriendschapsband had opgebouwd en ze haar dus niet alleen liet terug gaan naar Israël. Ze zegt zelfs: De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!!.

Hoe mooi is dat? Ruth is zo trouw aan haar schoonmoeder dat ze zelfs zegt: Alleen de dood kan ons scheiden.
Ruth was bekeerd tot de God van haar Schoonmoeder, de God van Israël en wat het haar ook zou kosten ze liet haar schoonmoeder niet alleen, en ze zou de God van Israël blijven dienen tot de dag dat ze zou sterven.
Toen Naomi terug kwam in Betlehem werd ze herkent door veel vrouwen daar. Naomi haar naam betekend overigens Gelukkig. Omdat Naomi haar leven nu zo getekend was door verdriet, zeiden de andere vrouwen noem haar niet langer Naomi, maar noem haar Mara, want de Almachtige heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom nog Naomi noemen nu de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Almachtige me kwaad heeft aangedaan.
Dit was geen klacht, dit was een diep geworteld verdriet wat Naomi had. Zij wist net als Job, de Heer geeft en de Heer neemt.

Ruth had beloofd toen ze mee terug ging met Naomi dat ze voor eten zou zorgen en haar onderhoud. Dit deed ze uiteindelijk door graan van het land van Boaz te halen. De Left overs zeg maar. ( Ruth 2:2)
Soms loopt het leven zo anders dan je had verwacht. Ruth is daar een voorbeeld van.

Vragen:
1) Wat kunnen wij als heden daagse vrouwen leren van een vrouw als Ruth?
2) Op welke punten in je leven waar het even niet zo goed ging, kan je een voorbeeld nemen aan Ruth of was jij een Ruth?

Romans over Ruth.

Weet jij er nog meer deel ze dan hier in het commentaar vak.

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel: Tamar.

  Tamar,

Een mooi verhaal uit de Bijbel gaat over Tamar in Genesis 38.
Het verhaal van Tamar is een verhaal op zichzelf. Het past niet bij het verhaal van Jozef die verkocht werd aan de Egyptenaren. Het past ook niet in de verhalen die na Tamar komen.

Tamar moest op zeer jonge leeftijd trouwen met Er, de zoon van Juda. Dit om de lieve vrede te bewaren tussen haar familie en die van Juda.
Tamar wilde niet trouwen maar ze had geen keus.

Tamar haar naam betekend: Palm. Een palm is een slanke maar zeer sterke boom die veel kan hebben. Zo ook Tamar.

Sua en Juda hadden 3 zonen: Er, Onan en Sela.  Zoals gezegd Tamar moet trouwen met Er. Het huwelijk duurt niet lang omdat Er jong sterft. Tamar is dus op zeer jonge leeftijd weduwe. Toen der tijd was een huwelijk een bescherming voor de tijd en kinderen waren de bescherming voor de toekomst.
Er en Tamar hadden geen kinderen, en nu moest met Onan trouwen die eigenlijk zijn erfenis niet wilde delen met zijn kinderen later. Iedere keer als hij gemeenschap heeft met Tamar zorgt hij ervoor dat zijn zaad buiten haar lichaam komt, waardoor ze dus niet zwanger kan worden.

Ook Onan sterft op jonge leeftijd. Er staat nergens te lezen dat Tamar verdriet heeft om een van haar overleden mannen.

Juda wilt zijn laatste zoon niet aan Tamar geven omdat hij vreest voor het leven van zijn jongste zoon. Hij stuurt Tamar terug naar haar ouderlijk huis.

Weduwe en geen kinderen, haar toekomst zag er niet zo goed uit. Maar dan gebeurd het dat Sua de vrouw van Juda overlijd. Tamer ziet haar kans schoon wanneer ze opmerkt dat Juda behoeft heeft aan gemeenschap. Ze verkleed zich als hoer. Juda komt bij haar heeft gemeenschap met haar en ze wordt zwanger van haar schoonvader. Als betaling voor de sex vraagt Tamer zijn staf en zegel ring.

Deze komen goed van pas wanneer Juda haar probeert te beschuldigen van hoererij.  Tamar is niet langer de zielige kinderloze weduwe. Ze wordt te machtige vrouw die veel voor het zeggen krijgt.
Door haar daad heeft ze Israël gered.
Zij wordt de messiaanse oermoeder.

Tamar wordt van het zielige jong gedwongen uithuwbaar meisje, de vrouw die een heel volk red.

Onthoud: Wat er je ook tegen zit, het leven kan zich altijd keren, en Tamar is daar het perfecte voorbeeld van.

Romans die over Tamar gaan zijn:

Ontsluierd van Francine Rivers

Weet jij nog meer schrijvers of boeken over Tamar. Laat het weten in de reactie box .

Debora

deborah-wotw

For English click Here

Bij GMG Nederland lezen wij in het Bijbelboek Richteren, en daar komt een vrouw uit de Bijbel in voor. Dus 2 vliegen in een klap, ik schrijf een blog over Debora die ik zowel hier als op GMG post.

Debora uit Richteren 4-5 heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis.

Debora was een profetes. Op het bekende schilderij van Salomon de Bray, een paneel uit 1635, wordt zij samen met een veel jongere Jaël en Barak uitgebeeld. G.F. Händel heeft zelfs een opera over haar geschreven.
Wie is Debora ( haar naam betekend ‘bijtje’ in het Hebreeuws). Een lieflijke naam, zoet als honing, tegelijkertijd prikkelend en scherp.
In het begin van het boek Richteren wordt beschreven hoe het volk Israël zich nergens meer druk over maakt. De boeken van Mozes staan als het ware ongebruikt in de kast. Niemand is meer geïnteresseerd in de inhoud hiervan (klinkt best bekend, lijkt in deze tijd ook zo te zijn). Het volk wordt laks en wordt een gemakkelijk prooi voor andere volken. De Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen van de Here is een veel voorkomende zin in dit Bijbelboek.
Ze nemen de slechte gewoonte van de Kanaänieten over en gaan hun goden vereren. Dit veroorzaakt veel problemen voor het volk. Tot dat Debora opstaat en haar lied zingt.
Zij neemt niet alleen het woord, ook stimuleert en inspireert zij legeraanvoerder Barak om het volk vóór te gaan en voor eens en altijd een einde te maken aan de ellende waarin het volk zich bevind. Jaël stapt ook naar voren en maakt korte metten met Sisera, de aanvoerder van de tegenstanders. Debora en Jaël hun gezamenlijke moed en slimheid maakt een einde aan al het geweld. Waarna er 40 jaar rust heerst.

In het lied van Debora horen we hoe 2 wakkere vrouwen het toneel van de gewelddadige mannenmacht van dat ogenblik betreden. Het blijkt nu, dat Debora’s naam beter in verband gebracht kan worden met het Hebreeuwse begrip ‘dabar’, een profetisch woord. Dabar, wat betekend woord en daad horen bij elkaar. De dichteres  en profetes Debora doen haar naam eer aan. Het lukt de richters een neergaand spiraal te doorbreken. Een nieuwe kijk op de toekomst te bieden voor het volk.

Debora is haar naam meer dan waard.

200px-deborah

foto:Wikipedia

Blijf dichtbij je Maker.

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel: Maria moeder van Jezus.

For English click Here
Maria, de moeder van Jezus. Een simpel meisje uit Nazareth. Nazareth was vroeger niet echt een plaats om trots op te zijn zullen we maar zeggen.

Maria was verloofd met Josef, een timmerman.Een verloving ook wel Kiddushin genoemd, was toen der tijd gebruikelijk dat die 1 jaar duurde. De Kiddushin  was wettelijk net zo bindend als een huwelijk, alleen woonde je dus nog niet samen en had je geen lichamelijk contact met elkaar.

Vandaar dat de Bijbel kan spreken over de Maagd Maria. Josef is niet de vader van Jezus. Dat is God.

Wat te lezen valt in de Bijbel, is dat Maria een zus had. Er is niet veel over haar bekend behalve dat er wordt gedacht dat ze vrienden was met Jezus en bij zijn kruisiging aanwezig was. Johannes 19:25

Maria wordt voor het eerst in de Bijbel genoemd wanneer de Engel aan haar verschijnt en zegt dat zij de uitverkorene is om het Kind van God, de Messias te mogen dragen. Lucas 1:28-35 zoek het eens op in je Bijbel.

Er wordt aangenomen dat Maria een jonge vrouw was in tegenstelling tot Elisabet die de moeder mocht worden van Johannes de Doper. Lucas 1: 36

In die tijd was het gebruikelijk dat meisjes al met 13 jaar verloofde. Zodra Maria weet dat ze zwanger is gaat ze naar Elisabeth. Wanneer Elisabeth haar ontmoet springt Johannes op in haar buik als of ze vervuld werd met de Heilige Geest.

foto bron: Google

Er wordt niet aangenomen dat Maria is gevlucht voor haar zwangerschap.Ze wist dat ze aangekeken zou worden over haar zwangerschap, maar ze was nederig toen de Engel haar vertelde van Gods plan voor haar en aanvaarde het.

Nederig, vol vreugde en overlopend van enthousiasme.

Hoewel Maria een belangrijk persoon is in de Bijbel, ik bedoel de moeder van Jezus wordt niet iedereen, bleek dat ze vol Lofprijs en geloof in God leefde. Ze voelde zich genadig dat ze dat mocht zijn.

Wat mij zelf het meest bezig houdt, is hoe zal Maria zich gevoeld hebben toen haar zoon haar tot 3 keer toe op haar plaatst zette. Dat Jezus leefde om te doen wat zijn Hemelse Vader van hem vroeg.

Hoe ze zich voelde toen Jezus van water wijn maakte en daar mee een feest van een vriend redde.

Maar boven al hoe ze zich voelde toen de spijkers door haar zoon heen werden getimmerd, toen hij gegijzeld werd, bespuugd en bespot.

Ook de volgende vragen rijzen in mij op:

* Ken jij iemand die alles zo aanneemt in geloof wat God in haar leven brengt?

* Ze ging niet in discussie met God over dat zij de genadige was. ze accepteerde het gewoon. Kan jij dat ook?

* Lees Psalmen 139: 1-12 eens waar gaat dit Psalm over? Hoe denk jij over heiligheid van het leven?

Een mooi middel om je geloof te versterken is: “Maak een gebedsdagboek, schrijf je gebeden op en blader zo nu en dan terug en zie wat God voor je heeft gedaan”.

foto bron: Google

Blijf dichtbij je Maker.

Bewaren

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel: Anna de Profetes

 For English click Here

(Ze) bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Lucas 2:38

Anna was een van de weinigen die Christus herkende als Messias, samen met Jozef en Maria en de herders en Simeon.

Anna had via een Engel gehoord over de geboorte van Christus. Er zijn maar 3 verzen bekend over Anna en wel in Lucas 2:36-38.

 Er was in de tempel ook een profetes, Anna, een dochter van Fanuël. Ze hoorde bij de stam van Aser en was84 jaar oud. Zeven jaar na haar huwelijk was haar man gestorven. En nu kwam ze nooit buiten de tempel. Dag en nacht bleef zij daar om God te dienen met vasten en bidden.
Zij kwam er net aan terwijl Simeon met Jozef en Maria stond te praten. Ook zij begon God te danken. Aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem, vertelde zij dat de Christus was gekomen.
Anna werd in vers 25 als vroom en rechtvaardig beschreven. Ze (zo lijkt) was een bekende in de tempel.
Simeon en Anna wordt verondersteld dat ze elkaar konden. Ze waren beide op leeftijd. Toen Simeon de zegen uitsprak over het kindje Jezus. Was Anna daar en luisterden. Anna kende de belofte uit het OT over de komst van de Messias. Haar verlangen om Hem te zien ging in vervulling toen ze bezig met het vervullen van haar taken in de tempel.
                                     Bron van de foto: Google
Anna verschijnt in een paar verzen van het evangelie van Lucas, maar haar toevoeging daar verhoogt het belang van haar leven en getuigenis. Ze werd door God gezegend om 1 van een handjevol getuigen te zijn die het belang van Jezus geboorte kenden en begrepen. Ze maakte hier ook geen geheim van.
Anna was een profetes. Lucas introduceert haar als volgt:
Er was daar ook een profetes Anna Lucas 2:36.
Haar naam betekend in het Hebreeuws het zelfde alsHanna. Wat betekend Genade.
Profetes betekend hier niet waarzegster of toekomst voorspeller. Het betekend simpel weg dat Anna sprak over Gods woord en God woord deelde met wie het wilde horen. Anna sprak tot vrouwen. Wellicht was het een vrouw die bemoedigingen deelde met andere vrouwen die naar de tempel kwamen.
In het Oude Testament worden maar 5 vrouwen profetes genoemd.
Mirjam in Exodus 15:20
Debora in Richteren 4:4
Chulda in 2 Koningen 22:14
Noadja in Nehemia 6:14
Jesaja’s vrouw in Jesaja 8:3
Zoek het maar eens op.
Anna bediende God, door Zijn woord te vertellen aan anderen om haar heen. Het is niet zo dat God tot haar had gesproken.
Anna de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Haar stamboom wordt gegeven omdat die nogal ongewoon was. Aser was de achtste zoon van Jacob. Hij was van het nageslacht van Zilpa. Lea’s dienstmeisje en Jacob’s bijvrouw ( Gen 30:12-13)
De stam Aser leefde in het afvallige Noordelijke koninkrijk van Israël. Bijzonder dus dat Anna toch zo’n bijzondere rol speelt in de Bijbel.
Anna was hoogbejaard toen Jezus werd geboren. Ze was een weduwe. 7 jaar na dat ze getrouwd was overleed haar man. Ze is nooit hertrouwd. Het leven als weduwe was in die tijd niet makkelijk, zeker niet als je geen kinderen had. Het is aannemelijk dat Anna arm was. Een van de redenen waarom Paulus jonge weduwe aanspoorde om weer te hertrouwen ( 1 Tim 5:14) was om de kosten van de kerk te drukken. Zij zorgde voor de weduwe. Ze had geen luxe leven en er staat ook in Lucas 2:37 dat  ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Ook geeft Lucas aan dat ze altijd in de tempel was. Anna lijkt dus een zeer geestelijke vrouw. Die tegen allen sprak.
vragen bij deze overdenking:
1) Deel jij met weduwe in je omgeving?
2) Spreek jij openlijk over God de Vader tegen anderen, zo Nee wat weerhoud je hiervan.
3) Ken jij een vrouw in je omgeving als Anna. Onopvallend maar van veel betekenis.
Denk eens na over deze niet opvallende vrouw.
Blijf dichtbij je Maker.

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel: Sara(I)

 For English click Here

Hebreeën 11:11

Door haar geloof ontving ook Sarai in de volksmond Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was de kracht om een kind te verwekken en wel omdat ze vertrouwde op de gene die de belofte had gedaan.

Sara was de vrouw van Abraham en ook zijn half zus. Abraham en Sara hadden dezelfde vader.
Lees hierover in Genesis 17:17

Sara was alles behalve een rolmodel voor een Bijbelse vrouw. Ze kon in woede uitbarsten, ze kon manipuleren als de beste, ze was soms ronduit gemeen.
Soms gedroeg ze zich echt als een onhandelbare vrouw. Ze kon ongeduldig, onberekenbaar, listig, ruziezoekend, wreed, wispelturig, pruilend, jaloers, labiel en onredelijk zijn en ze kon klagen en zeuren als de beste.
Absoluut geen vrouw van goddelijke genade en nederigheid.
Niet de makkelijkste vrouw dus.
Zou je dit gedrag kunnen weerleggen naar het feit dat ze onvruchtbaar was? Genesis 11:30

Wat ik al aangaf officieel heten Sara – Sarai wat betekend mijn prinses. Haar naam werk Sara toen ze 90 jaar was.
Lees Genesis 17:15

De bijbel heeft het verschillende keren over haar schoonheid.
Waar Sara ook heen ging, haar mooie uiterlijk opende deuren voor haar. Net als nu komt dat vaak niet het karakter ten goede.

Het grappige is dat Sara haar verhaal inde Bijbel begint toen ze al 65 jaar was. En toen dus nog bloed mooi.

Sara was een buiten gewoon mooie vrouw.

Die vanaf het moment dat ze Abrahams vrouw werd maar 1 wens had.
En dat was het krijgen van kinderen.

Het feit dat ze geen kinderen kon krijgen maakte haar gefrustreerd en was de bron voor elk conflict en ruzie.
Het maakte haar zelfs depressief ( lees Genesis 16:2)

Ze wilde zo graag dat Abraham een erfgenaam kreeg dat ze een list verzon. Die dom, immoreel en onrechtvaardig was. Ze zorgde dat Abraham een kind zou krijgen bij haar slavin.

(Hoe bedoel je een vrouw heeft invloed op haar man.)
Helaas zorgde haar list ervoor dat haar vleeslijke list haar kapot maakte. Het gaf een litteken op haar persoonlijkheid. Na 30 jaar lang van bitterheid laat ze Abraham zijn zoon en de ander vrouw wegsturen.

Al haar daden en fouten, zwak geloof en een hart dat haar van het juiste pad afleiden.
Zouden haar mogelijk afbeelden als een harde, egoïstische, strenge en wispelturige vrouw. Ze is geen vrouw waar je snel medelijden mee zult hebben.

Maar gelukkig heeft Sara ook nog een andere kant:
De Bijbel prijst haar zelfs voor haar geloof en standvastigheid.

Paulus noemt haar zelfs het voorbeeld voor de vrouw, als het komt op het punt dat we ons moeten voegen naar het leiderschap van onze man.

Sara was inmiddels 75 jaar had de menopauze achter de rug en nog steeds geen kind.
God liet haar opzettelijk wachten. Alles komt op ZIJN tijd.
HIJ had gepland dat Sara laat een kind zou krijgen. Omdat het dan menselijk onmogelijk was om kinderen te krijgen. Gods naam zou dan groot gemaakt worden als Sara dan een kind zou krijgen.

Doordat de monogamie zoals God het huwelijk bedoeld heeft was verbroken. Sara kreeg direct spijt van haar daad.

Hagar werd hooghartig en ruzie zoekend. Ze had totaal geen respect meer voor Sara ( lees Genesis 16:4)

Sara werd woedend op Abraham.
Is dit redelijk? Ja en Nee.

Ja: Abraham had moeten weigeren om een kind te verwekken bij de slavin van zijn vrouw. Hij is het hoofd van het gezin. Hij had Sara moeten wijzen op Gods plan.

Nee: Abraham wilde zijn vrouw geven waar ze zo enorm naar verlangde.

Hagar wist hoeveel pijn Sara had om haar onvruchtbaarheid en stak haar geluk van haar moederschap niet onder stoelen of banken.

In Spreuken 30:21-23 Word verwezen naar deze situatie:

Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja, om vier, die zij niet dragen kan:  Om een knecht, als hij regeert; en een dwaas, als hij van brood verzadigd is;  Om een hatelijke vrouw, als zij getrouwd wordt; en een dienstmaagd, als zij erfgenaam is van haar vrouw.

Eigenlijk hadden ze alle 3 schuld aan de situatie en plukte hier de bittere vruchten van.

Sara was gemeen tegen Hagar maar ondanks alles bleef God Hagar trouw Hij toonde Hagar Zijn enorme genade. De Engel van de HEER zocht haar op.
Deze Engel komt vaker voor in het Oude Testament en wel in  Genesis 22:11-18, Exodus 3:2-5,  1 Koningen 19:5-7
Zoek deze teksten op en lees et eens na voor jezelf.

God stuur Hagar terug naar haar baas Sara nadat ze weg is gevlucht van Sara. Hagar gehoorzaamde God en ging terug. God deed Hagar de belofte dat ook zij veel nakomelingen zou krijgen, zoveel dat ze niet eens te tellen zijn. Genesis 16:10

Sara had nooit zo’n belofte van God gehad, Abraham wel. Sara haar geloof beruste op die belofte die aan Abraham was gegeven.

Wist je dat God Abraham zijn belofte 3 keer heeft bevestigd? Lees met met mee Genesis 12:2, Genesis 13:6 en nog eens in Genesis 15:1-6
Geen 1 keer wordt er gezegd dat Sara de moeder wordt  van het volk. Sara verwachten dat en hoopte daarop.

Nadat Hagar Ismael kreeg bleef Sara nog 13 jaar kinderloos. 13 jaar wat een tijd en zeker op haar leeftijd.
Sara was toen 89 jaar en woonde al 24 jaar in Kanaän. Abraham zou bijna 100 jaar worden. De moet zou mij nu toch wel in de schoenen zijn gezonken. Maar dat geld niet voor Sara. Hebreeën 11:11 verteld hier over. Pak je bijbel en lees het eens. Dit maakt haar toch echt een bijzondere vrouw.
God breide de belofte steeds weer uit Genesis 7:5-16  lees het maar na, en houd de eerste keer dat God de belofte deed in je gedachten en zie hoe de belofte groeit van een groot volk naar stamvader van vele volken en koningen.

Nu benoemd God Sarai ook in de belofte voor de eerste keer.
Sarai wat betekend ‘mijn prinses’ wordt nu Sara wat betekend ‘prinses’. Wat te gebruiken is voor iedereen. De prinses van iedereen dus.

Het verbond met Abraham gold alleen voor Isaak de zoon van Abraham en Sara. (Gen 7:19)
God zegende Ismael de zoon van Abraham en Hagar. Ismael verwekte 12 stamhoofden.

In Genesis 18 ziet Abraham 2 mannen ( engelen gezonden door God) hij draagt Sara op een maaltijd te bereiden.
Volgens Paulus zie je hier Sara haar onderworpenheid aan Abraham. ( kijk maar eens in 1Petrus 3:5-6)
De mannen vragen waar Sara is. Abraham wist dat Sara op hoor afstand stond Lees Genesis 18:10-15.

Sara lacht wanneer ze hoort dat de mannen volgend jaar terg komen en dat ze dan een zoon zal hebben. Is het lachten ongeloof, blijdschap of opluchting? Maar waarom ontkent Sara dat ze lacht?
Ik denk dat net als Abraham eerder, ook Sara lachte van vreugde en verbazing.

Ze ontkende dat ze lachte uit Angst.
Ze had door dat deze mannen in haar hart konden kijken omdat ze in zichzelf lachte. Een schok van haar dus, met een ontkennende reactie als gevolg.

Je leest in Genesis 18:16 en Genesis 19:29 dat het een druk jaar was waarin Abraham en Sara moesten reizen. Je leest dat Sara 90 jaar is en nog steeds mooi genoeg om op te vallen voor de koning Abimelech de koning van Gerar. Weer loog Abraham om te zeggen dat Sara zijn zus was. De geschiedenis herhaalde zich weer.  Weer greep God in door Abimelech te zeggen dat hij Sara niet aan moest raken.  ( Genesis 20:6)

Wist je dat de naam Isaak gelach betekend? Ik denk dat Sara dat zeker heeft gedaan toen ze ontdekte dat ze zwanger was en eindelijk haar zoon kreeg op God Zijn tijd zoals Hij beloofd had.

Toen Isaak van de borst af was. Hij zal een jaar of 2-3 geweest zijn, zal Sara dat Ismael ( ongeveer 14 jaar) Isaak aan het pesten was. Sara had er genoeg van. ( Genesis 21:9-29) Hagar en Ismael moesten weg. Dit was niet makkelijk voor Abraham. Lees Genesis 17:18
Ondanks dat Abraham Hagar en Ismael weg stuurde lees je toch in Genesis 25:9-10 dat Abraham door beide zonen en Sara werd begraven.

Wat er ook gebeurd, het niet altijd nette gedrag van Sara. Blijft Sara toch ook in het Nieuwe Testament omschreven worden als een geestelijke moeder en trouwe vrouw. ( 1 Petrus 3:16)

Sara is dus toto op de dag van vandaag een voorbeeld voor ons Christelijken vrouwen.

Op welke punten kun jij jezelf vergelijken met Sara?

Op welke punten zou je graag willen worden zoals Sara?

Ben jij een voorbeeld voor vrouwen om je heen?

Kunnen vrouwen om jouw heen Gods liefde zien? En je geloof in Hem?

Denk er eens over na. En bid God om welke punten in je leven je moet veranderen en vraag God deze aan je duidelijk te maken.

Blijf dichtbij je Maker.

Eveline

Bewaren

Vrouwen uit de Bijbel:Hanna

For English click Here

En Hanna bad:

Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde

1 Samuel 2:1

Hanna haar naam betekend ‘GENADE’.
Toepasselijke naam als je ziet hoe vaak in haar leven haar genade is gegeven.
Hanna is een Godvrezende moeder.
Hanna haar verhaal lijkt wel wat op die van Sara.
Ook Hanna beleef kinderloos en had veel verdriet te verwerken.
Ook Hanna haar man had meerdere vrouwen. Zowel Sara als Hanna bleven bidden. Beide geloofde ze dat God hun gebed zou verhoren.

Bron foto: Google

Uiteindelijk kreeg Hanna een zoon. Samuel, hij was de laatste richter.
Hij was ook priester en zalfde David in tot koning.
Samuel werd een belangrijk persoon in de geschiedenis van Israël.
Hanna stond bekend om haar geweldige geloof en standvastigheid.

Zoals Sara haar verhaal overeenkomt met Hanna zo was Hanna haar verhaal een voorloper op Maria de moeder van Jezus.

Hanna’s gebed van toewijding in 1 Samuel 2:1-10 was een model voor Maria haar lofzag in Lucas 1:46-55
Zoek het maar eens op.

Beide vrouwen gave hun eerst geborenen terug aan God.
Les met mij mee in 1 Samuel 1:24-28 en Lucas 2:22-24
Samuel ging op peuter leeftijd al fulltime voor een training naar de tabernakel. Wat een opgave.

Hanna komt niet voor in de genealogische lijn van Jezus.
Maar er was wel de messiaanse hoop.
Deze hoop staat op de voorgrond bij Hanna in het oude testament.
Elke rechtvaardig man en vrouw in het oude testament had deze hoop. Zo ook dus Hanna.
Lang voordat Jezus als mens naar de aarde kwam was de verlosser al beloofd. Zelfs Job spreekt hierover.
Zoek maar met mij mee op: Job 19:25-27

I Know My Redeemer Lives.

Ik Weet Mijn Verlosser Leeft.

Hanna was geen opvallende vrouw. Ze woonde met haar man Elkana in het gebied dat werd bewoond door de stam van Efraim. In 1 Samuel 1:1 en in 1 Kronieken 6:22-27 kun je hier meer over lezen.

Hanna reisde ieder jaar trouw met Elkana mee naar de tabernakel om te aanbidden en te offeren. Net zoals Zacharias en Elisabet dat deden in het Nieuwe Testament.
De Tabernakel bevond zich in Silo. De mannen verbleven daar een aantal weken per jaar. Het ging er niet altijd even netjes aan toe. Gierige mannen die illegaal en soms met geweld de beste stukken van de offers van de mensen voor zichzelf pakte. En sommige misbruikte hun positie om jonge vrouwen zelfs te misleiden. Lees maan na in 1 Samuel 2:13-16 en vers 22. Het was geen fijne tijd toen om daar te leven.
Hanna haar leven kende vaak verdriet. Haar man had naast haar nog een vrouw. Peninna. Peninna had wel kinderen van Elkana ( 1 Samuel1:2) Peninna werd ook wel Hanna’s rivaal genoemd in vers 6.
Elkana hier meer van Hanna dan van Peninna. Dit maakte de rivaliteit tussen de dames allen maar groter. Een reden waarom God het huwelijk heeft in gesteld tussen een man en een vrouw  is deze, om een strijd zoals tussen Hanna en Peninna te voorkomen.

Hanna leed enorm onder haar onvruchtbaarheid. Daarbij kwam ook nog dat Peninna haar constant zat te treiteren. De stress maakte dat Hanna haar leven bijna ondraaglijk werd. Ze kon van ellende niet meer eten. Hanna haar ambitie in haar leven was moeder worden. Ze begreep dat haar moederschap de hoogste roeping is die God een vrouw kan geven.

LET OP!! Ik zeg NIET dat als je geen moeder bent God je niet belangrijk vind. Dit is zelfs Bijbels weerlegt in 1 Korintiers 7:8-9 en in Psalmen 127:3.
Je hoeft geen echtgenoot te zijn of moeder om God te kunnen dienen. Denk maar aan Mirjam de zus van Mozes. Of aan Debora, wel getrouwd maar daarvoor niet bekend in de Bijbel.

Laten we eerlijk zijn er is geen man op deze aarde die het moederschap kan vervullen. Het is een taak voor vrouwen door God aan ons gegeven. Bijna alle vrouwen in de Bijbel worden geeert om hun taken in huis en in hun gezin.
Het verlangen van Hanna was oprecht. Helaas wordt de rol van het moederschap in onze tijd niet gezien als een vooraanstaande baan. Gods plan was vanaf het begin van de tijd dat wij vrouwen Godvrezende kinderen moeten opvoeden en verzorgen. 1 Timoteüs 5:10 en Titus 2:3-5 schrijven hier over.

Hanna werd een vrouw door God gebruikt om te helpen David te vormen. Je zou Hanna’s invloed als Godvrezende vrouw en moeder kunnen onderverdelen in 3 grote liefdes in haar leven.

Hanna had liefde voor haar man:

Ook hield hij meer van haar dan van Peninna. Dit zie je in 1 Samuel 1:4-5.
Hij gaf Hanna het dubbelen van het offermaal dan aan Peninna en haar kinderen. Dit was een eerbetoon van Elkana aan Hanna. Het huwelijk was niet perfect. Dit kwam door jaloezie en rivaliteit met de andere vrouw van Elkana. Het huwelijk was wel sterk. Elkana is met Peninna getrouwd omdat Hanna hem geen kinderen kon geven. Kinderen waren vroeger van levensbelang. Het huwelijk tussen Elkana en Peninna was dus geen huwelijk uit liefde, maar uit pure noodzaak.

De liefde tussen man en vrouw is de sleutel tot een goed gezin. Een gezonde sfeer in het gezin wordt gebouwd op de liefde tussen de man/vader en vrouw/moeder. Vergeet ook niet dat jouw voorbeeld van het huwelijk de toekomst visie zal zijn van jou kinderen in hun huwelijk. De kinderen kijken  af bij jouw hoe jullie met elkaar omgaan.  Wat je zaait is wat je oogst.
Dank aub niet oh mijn kinderen zijn nog klein die beseffen dat toch nog niet. Daar maak je een grote vergissing. Ook al hadden Hanna en Elkana hun problemen, hun liefde voor elkaar was sterk net als hun huwelijk.

Ook hield Hanna van God. Zoveel dat ze haar enige zoon terug gaf aan God om in dienst te staan van HEM. Van HEM die haar gebed verhoord heeft. Hanna Bad God dus niet om een kind voor haar eigen plezier. Kinderen zijn een geschenk van God. Lees maar in Psalmen 127:3 en Genesis 33:5. Hanna bad tot haar God, lang en onophoudelijk. ( 1 Samuel 1:12)

Hanna had liefde voor haar gezin. Hanna wist hoe belangrijk de eerste jaren van haar opvoeding zou zijn voor de rest van Samuels leven.
Lees Spreuken 22:6 maar eens.

Hanna is een voorbeeld voor ons heden daagse vrouwen.

Dank God voor je Huwelijk en je gezin.

Blijf dichtbij je Maker.

Eveline

Vragen:

1 Op welke plaats staat God in jouw leven?

2 Bid  jij onophoudelijk en zonder twijfel?

3 Wat kan je leven van Hanna?

4 Wie is jouw voorbeeld of wie zijn voorbeeld ben jij om een vrouw naar Gods hart te zijn?

Bewaren

Bewaren